Wednesday, May 23, 2012

හන්තානට පායපු හද.......

අනේ ඉතින් පුන්ච කොලුවත් ගියනෙ විචිකිච්චවකුත් එක්ක හන්තානට පායන හද බලලා එන්න පලමුද පේරෙ දිහාවෙ ....
කොහේ මම එනව කියල දැන ගත්ත ගමන් හද මිසින්
අනෙ ඉතින් ඒ හිත ඩුක පුරෝ ගෙන ගිහින් පේරෙ වල සතියට පින්සිද්ද වෙන්න
නජාත් ගොලයයි අපේ රත්ගමය මහත්තයයි එක්කල නාටකක් බලාල රත්ගමයගේ අදට අත් පත් කරගෙන දොයිය බබා උන කියමුකෝ...
අහ් එක නෙවෙ සිලාම සීන් එක රුපිල්ම 50ක් දීල මලක් වත් බලන්න කියල අර මල් වත්තට ගියනේ අල අප්ප මල් නෙඑ එකෙ කොල විතරයි ගහ ගන්න හිතුන ඔලුව තප්පෙක අයෙත්
අනෙ ඉතින් අවාට ගත්තෙන් කොලයක් දෙකක් බලුවට පස්සෙනෙ සිරාම වැඩේ උනෙ අපේ විචිකිච්චාව කිතා නොන එක්ක පඩින්න ගත්තනෙ කොලපු එක මල විකාරකක් එතන හොදේ..

ඒ පිස්සු ඩෙපලගෙ මල විකර බලල ඉවර වෙලා පොඩි සින්ඩුවක් මතක් වෙල පුන්ච මහතා මතකයකුත් ගුලි කරගෙන ගිය මහවැලොයට ඒ ටික දාල එන්න කියල අනෙ ඉතින් මතකය හිතින් ගලවගන්න බෙරි නිස මම මහ වැලියට දාල අරුන් එන්න කිව්ව ඒකද එද ඩුන්නෙ නැහැ නේ අර මූසල සිකුරුට්ට ශික් ...
අරත් මහවැලිය කිව්වට ඇති වතුරකුත් නැහෙ වැල්ලකුත් නැහැ අනෙ ඒකෙ ... තනි ඇහැට කඩුලු අවා
ඇයි යකො මමම අඩල අති ඒට වද කඩුලු එන්න ඒක දැක්ක පාර.. විලි ලැජ්ජාවෙ සන්තොසෙ බෑ...


හිමින් සැරේ අර හන්තනට පායාන සද ලස්සනයිද කියන්න ..... කියල තිබ්බ සින්දුව කවි කර කර අව අනේ එන්න කියල දලදාව පොඩ්ඩක් වැද පුද ගන්න එකත් හබක් වෙච්චි අනෙ ඉතින් කියල මොකටද මෙව්ව :P

යකෝ මාර වැඩේ කියන්න මේ සත්තර කියන උන්ට මාව දැක්කම කට වහන් ඉන්නම බැහැනේ මම කිව්ව මගේ අක්කි බබ ඉස්සරහ චරිතේ විනාස නොකර යන්න කියල මේකි කට උල් කරල කියපිනෙ මනමලය වගෙ ඉන්න මහතියල පිටලට නොනිල උනත් ගලපෙනවය කියල අනේ ඉතින් මමනේ දන්නෙ මට හරි යන පිට රට නොනා :P

අනේ ඉතින් කෙල්ලෙක් එක්කනේ ගියේ මෙකි දැක්ක සපත්තු කදයක් ඉවරයි ඉතින් පය දෙක තුනක්ම එතන
මොනව කිව්වට්ත් ලස්සන රෝස පට සපත්තුව්ක් දෙකල කොලුව පොඩ්ඩ සලිත නම් උන හෙ හේ...

අනේ ඉතින් පිස්සු විච්චත් ආම් බාන් කරන් කන්න කියල කඩයක් හොයපිකො මුලු නුවරම පීරලත් මේසයක් තියේන කඩයක් හොය ගන්න තිබුනේ නැනැනේ......

අනේ දලද හාමුදුවන්ට පින්සිද්ද වෙන්න කද පොඩ්ඩක් හොය ගත්ත කන්න බන්ඩිය පුරෝ ගෙන වැවේ පොඩි වෑඩි යක් දල ඉන්න ගමන් ඩුටුවනෙ කිත ඉබ්බෙක් මෙන්න යකො විචිකිච්චව කියනව ඒකා ඉබ්බෙක් නෙවෙ කබරෙක් කියල බනින්න හිතුන මට වඩිවෙල හිටපු බන්කුවෙන් බිමට මේ වසන්ගතේ ඇස් පෙන්නෙත් නෙහෙ නේ ,.....

අනේ අම්මියෝ මහන්සියි දැන් නම් නාඩ ගමේ ඉතුරු ටික පස්සෙ පෝස්ට් කොලන්නම් හොදේ....

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...