Monday, January 10, 2011

සොරා ගෙන මගෙ ලොවම

සිතුවමකි ඔබ,
මහද පුපුදන
ගීතයකි ඔබ,
ලොවම සනසන
සිහිනයකි ඔබ,
රෑයම දල්වෙන..
උල්පතකි ඔබ,
පවස දුරලන
පසන් කෑකුල ඔබ,
පිපෙන්නට වෙර දරන,
උදා වු සද මඩ්ල නුබ,
රෑ අදුර මකා ලන
ප්‍රෙමනීය හගුම ඔබ,
මා සිතෙ ලගුම් ගෙන
All Right Reserved To Mr.කමිදු සච්ත් 

2 comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...